Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
H βιβλιοθήκη δεν υποστηρίζεται πλέον από την Υπηρεσία openABEKT

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων ιδρύθηκε το 2004 και από το 2006 μέχρι το 2011 λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη συνενώθηκε με τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα του νεοσύστατου Δήμου Σαρωνικού και αποτελεί έκτοτε τμήμα του Νομικού Προσώπου "Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού". Στεγάζεται στο δημαρχείο Καλυβίων (Αθηνών και Ρήγα Φεραίου) στην αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων.
Στον online κατάλογο  της Βιβλιοθήκης (kalivialibrary.openabekt.gr) μπορεί να αναζητήσει κανείς τεκμήρια της συλλογής και να ενημερωθεί για την κατάσταση δανεισμού του τεκμηρίου που αναζητά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τη Βιβλιοθήκη.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει την κύρια συλλογή (έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό), τις ειδικές συλλογές Μαρίας Μιχαήλ – Δέδε και Χρίστου Πέτρου Ν. Μεσογείτη. Προς το παρόν πλήρως καταλογογραφημένο είναι μέρος της συλλογής, όπως: Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες, Τέχνες, Ελληνική και Ξένη Πεζογραφία, Τοπική Ιστορία και η ειδική συλλογή της Μαρίας Μιχαήλ – Δέδε. Το υπόλοιπο μέρος της συλλογής (υπόλοιπες θεματικές κατηγορίες καθώς επίσης και το Παιδικό Τμήμα) είναι μερικώς καταλογογραφημένο.