Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
H βιβλιοθήκη δεν υποστηρίζεται πλέον από την Υπηρεσία openABEKT